Ännu fler reser med färjorna

Den positiva trenden för färjetrafiken till och från Gotland fortsätter. Antalet passagerare ökade under augusti med 3,6 procent till drygt 240 000.
Räknat från årets början är ökningen ännu bättre, 5,8 procent. Det här visar färskt statistik från Destination Gotland. Största ökningen har den så kallade södra linjen, alltså den som går till Oskarshamn. Även antalet bilar på färjorna fortsätter att öka.