Kampanj ska minska viltolyckor

Varje år sker 39.000 viltolyckor i landet och bara i Kalmar län kolliderade förra året 135 bilister med älg. Nu samlar sig flera trafiksäkerhetsorganisationer med polis och Vägverket i spetsen för en riksomfattande informationskampanj för att minska antalet olyckor. Lars Sävberger, polis i Vimmerby, är den som samordnar kampanjen.
Kampanjen startar den 23 september, och tanken är att cirka 100.000 bilister ska få information om hur man kan förebygga viltolyckor och underlätta eftersök av skadade djur under kampanjveckan.