EPs nye chefredaktör

Thomaz Andersson heter Enköpingspostens nye chefredaktör. Han har jobbat på EP sedan 1983 med undantag för ett par års uppehåll. Under de senaste åren har han också varit ställföreträdande ansvarig utgivare för tidningen.