Grönområde måste skötas bättre

Ett 25-tal fastighetsägare i Derome kräver bättre skötsel av ett grönområde som sköts av kommunen.
Nu lämnas ett område i mitten oklippt där det växer tistlar och annat ogräs. Enligt fastighetsägarna innebär det fler fästingar och ormar på området. Med tanke på att många barn vistas på marken vill fastighetsägarna att kommunen ska klippa hela grönområdet. Anledningen till att inte hela området klipps hänger samman med tidigare besparingsskäl är kommentaren från Parkavdelningen.