Läkare kritiseras efter felbehandling

En läkare på ett bohusländskt sjukhus, som skickade hem en kvinna med blödande magsår, får nu en erinran av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Läkaren, som var ny på sjukhuset, hävdar att han i stressen tolkade kvinnans analysresultat av hemoglobinnivån på det sätt som han gjorde i sitt hemland, där man arbetade med andra mätenheter. Socialstyrelsen, som anmälde läkaren, är dock frågande. Kvinnans svenska värde tolkade på mannens sätt skulle inneburit att hon hade en hemoglobinkoncentration som var "uppenbart oförenlig med liv". Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förmodar att läkaren trott sig ha sett ett decimalkomma i analysresultatet, som inte fanns där. Å andra sidan har läkaren berättat om hur han inte fick någon egentlig introduktion när han kom till sjukhuset för att tjänstgöra men att han ändå snabbt fick gå in som bakjour. Ansvarsnämnden tycker därför att det får räcka med en erinran för läkaren. Kvinnan som ärendet gällde och som skickades hem med järntabletter, fick snabbt vård i alla fall. En sköterska på sjukhuset, som tagit hand om kvinnan när hon sökte akut och som utgick från att hon skulle bli inlagd, tog först strid med den inhyrde läkaren för att kvinnan skulle få stanna. När inte det hjälpte tog hon kontakt med jourhavande kirurg och såg till att kvinnan kallades till sjukhuset och blev inlagd på kvällen, samma dag som hon först skickats hem. Kvinnan fick då blodtransfusion och man genomförde en gastroskopi och fann att hon led av blödande magsår.