Fortsatt kvinnoprästbråk

Kvinnoprästbråket i Berghem i Mark går vidare. Nu åker kvinnoprästanhängare hem till prästen som hindrades från att predika i Berghem.
Skövdeprästen Karin Långström Vinge var i juni inbjuden av kyrkorådet i Berghem att delta i en musikgudstjänst. Men församlingens kyrkoherde Ingemar Svenningsson satte stopp för det eftersom han inte accepterar kvinnliga präster. Därefter har kyrkorådet anmält sin kyrkoherde till domkapitlet i Göteborgs stift. Nu trappas konflikten upp när kyrkorådet nästa månad anordnar en bussresa till Sankt Matteus församling i Södra Ryd utanför Skövde, där Karin Långström Vinge arbetar. Något som säkert kan upplevas som en stark symbolhandling tror Bengt Bertilsson, kyrkorådets ordförande i Berghem.