Stressinstitut i Västsverige

Ett institut för stressmedicin planeras i Västsverige. Anledningen är att sjukskrivningarna ökar så kraftigt bland offentliganställda kvinnoröver 50 . Institiutet ska i första hand forska men också behandla och arbeta förebyggande mot stress hos de 50 000 anställda i Västra Götalandsregionen och försäkringskassan. Sedan 1997 har de långvariga sjukskrivningarna ökat med över 80 procent. Värst är det bland de anställda på sjukhusen.