Fetma vanligare på landsbygden

Människor som lever i glesbygd är oftare kraftigt överviktiga och röker mer. På landsbygden äts även mindre frukt och grönsaker.

Kvinnorna motionerar mindre och männen dricker mer alkohol än befolkningen i övrigt.

Det framgår av en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut. Omkring 60 000 personer har svarat på enkäten.

På landsbygden snusas oftare än i andra områden. Självmordsfrekvensen bland män är också högre på landsbygden.