Besökscentrum vid Ahr

Nu finns det planer på ett besökscentrum vid Ahr på norra Gotland. Det är ägaren till fastigheten Smiss med anor från 1700-talet som ligger bakom en eventuell satsning.
I takt med att planerna på ett naturreservat runt Bäste träsk växer fram ökar också behoven av en central anläggning för att underlätta för besökare att ta del av dom olika upplevelser som finns i anslutning till Ahr och Bäste träsk. Enligt fastighetsägaren kan det alltså skapas ett besökscentrum med möjligheter till bl a övernattning, bilparkering och upplag för båtuthyrning.