Kraftig ökning av hemlig avlyssning

Polisens hemliga telefonavlyssning vid misstänkta grova brott har ökat kraftigt. Advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorf är oroad.
– Den här ökningen leder till ett behov av en ökad vaksamhet att reglerna om telefonavlyssning, som är ganska inskränkta, tillämpas på rätt sätt, säger Axel Calissendorf bland annat. Polisen fick under förra året tillstånd i domstol för att göra 398 telefonavlyssningar av personer misstänkta för grova brott. Det är en ökning med 25 procent på ett år och en 60-procentig ökning jämfört med 1999. Av dessa fall ledde knappt hälften till något resultat för en förundersökning, visar statistik från Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. För att polisen ska få teleavlyssna krävs att det misstänkta brottet har ett minimistraff på två år, och överåklagaren i Malmö, Sven-Erik Alhem tycker att polis och åklagare måste använda alla till buds stående medel. – Jag tycker att det är naturligt att man som åklagare i en hårdnande brottsvärld tar till de lagliga medel som vi har till vårt förfogande när det gäller att komma åt den allra grövsta brottsligheten, säger Sven-Erik Alhem. Du tycker inte att det används för lättvindigt? – Det sker mycket noggrann prövning först av den berörde åklagaren och sedan också i domstol och det tullstånd som ges ges under mycket begränsad tid, säger Sven- Erik Alhem.
Anna Lithander och Thomas Ritter