Kortare arbetstid - het fråga vid valdebatt

Miskad arbetstid kan minska sjukskrivningarna, det framförde Miljöpartiet och Vänsterpartiet vid SR Sörmlands valdebatt i Katrineholm på tisdagskvällen. Ämnet för hela debatten var arbete, och Miljöpartiet och Vänstern är ju för sex timmars arbetsdag, medan övriga partier inte höll med.
-Det finns ingen tydlig kopping mellan långa arbetsdagar och sjukskrivningar, det är snarare maktlöshet i arbetssituationen som orsakar det, sa folkpartisten Liselott Hagberg. Under debatten i Katrineholm var det påfallande ofta som de olika partierna hade liknande åsikter om hur man ska lösa olika arbetsrelaterade frågor i Sverige och i länet. Men, när frågan om färre arbetstimmar för att möjligen kunna lösa det höga ohälsotalet i landet dök upp, så var det dags för partierna att ta strid för sin sak. Miljöpartiets Gunvor G Ericson pratade om sex timmars arbetstid för alla, och om 3-3-systemet som man infört på vissa ställen, alltså att man jobbar tre dar och är ledig tre dar. Men centerpartisten Roger Karlsson trodde inte på förkortade arbetstid. -Vi vill inte sänka arbetstiden generellt, man kan inte tvinga alla att jobba sex timmar, människor måste få makt över sin egen arbetstid, sa han. -Arbetstidslagstiftningen är idag 40 timmar i en ramlag, sen gör man upp om arbetstidenmed parterna på arbetsplatsen. Att vi ska sänka ramlagen till 35 timmar tvingar ingen, svarade då miljöpartisten Gunvor G Ericson.