Inga studenter till Älvkarleby!

Älvkarlebyhus lockar högskolestuderanden med halverad hyra och internetkoppling.
Minst ett 20-tal studeranden kan få en etta eller en tvåa i Skutskär, säger Älvkarlebyhus verkställande direktör Göran Jonsson. Hittills har 4 studeranden skrivit på kontraktet och två till vill komma och se på lägenheterna på Berget i Skutskär. Priserna är lägre än i Gävle, även om man måste betala för resan, säger Göran Jonsson.