Högtryck orsakar bildstörningar

I sommar har Skåne drabbats av störningar i radio- och TV-mottagningen. Störningarna uppkommer till följd av de kraftiga högtyck som legat över oss.
Det gör att stationer från södra och mellersta Tyskland bort mot västra Danmark har gått in betydligt starkare än vad de borde och upplevs då som bildstörningar. På de analoga mottagarna så märker man det som linjer och brusig bild. För de som har digitala mottagare gör störningarna att bilden försvinner helt. Perfekta reflektorer - Det bildas helt enkelt ett ledande skikt i troposfären. Väderförhållandena medför att radiostrålar som egentligen skall skickas ut i världsrymden och aldrig komma tillbaka, helt plötsligt bildar en tunnel där radiosignalen kan glida iväg ganska långt och sedan helt plötsligt vinklas den ner igen. I de här tunnlarna, eller skikten, förlorar radiosignalerna heller inte någon effekt, utan de fungerar som perfekta reflektioner, säger Magnus Viberg arbetar på Teracom som ansvarar för det svenska sändarnätet. Prova annan sändare För att få en bättre bild råder Magnus Viberg de som drabbas av störningar att prova med en annan sändare som man normalt sett får in lite sämre men som under de här specifika väderförhållandena inte störs av någon annan sändare på samma kanal. - Annars är det inte speciellt mycket man kan göra. Man kan ju glädja sig åt att detta är ganska kortvariga fenomen, säger Magnus Viberg. Störningarna i radio- och TV-mottagningen avtar i takt med att högtrycken försvinner.