(fp) kräver motprestation för socialbidrag

Om det blir borgerlig valseger i Malmö kommer det att ställas krav på motprestation för de flesta som får socialbidrag.
Socialdemokratiskt styrda Skurups kommun har genom att ställa krav på socialbidragstagarna lyckats få ner kostnaden för socialbidrag med omkring 45 procent. I Malmö, som har landets högsta kostnad för socialbidrag, införs en liknande modell om blir borgerlig valseger. - Jag tror att det här är en av de första reformerna som kommer upp efter valet, säger Allan Widman, ordförande för Folkpartiet i Malmö. Farum förebild Folkpartiet i Malmö lade fram den första motionen om ett socialbidragssystem med motprestation för fem år sen. Man hade då sett hur den så kallade Farummodellen fungerat bra i Danmark. Ungefär samtidigt lade Folkpartiet i Skurup fram en liknande motion och där tog Socialdemokraterna motionen på allvar. Inom kort infördes en variant av Farummodellen i Skurup. Sedan 1997 har man där lyckats sänka socialbidragskostnaderna med 45 procent. Även om modellen kanske inte går att genomföra på exakt samma sätt i Malmö tror Allan Widman att det finns mycket att tjäna på att införa något liknande. - Det är klart att i en kommun som under många år innehaft rekordet i socialbidrag i Sverige så finns här mycket stora vinster att göra, naturligtvis på en kommunalekonomisk basis, men den största vinsten är den som de enskilda människorna får i att de äntligen efter flera års sysslolöshet har ett arbete att gå till, säger Allan Widman.