JO-anmäler chef på Skolverket

HÖÖR. Fem lärare på Kristet Center Syds friskolor i Höör JO-anmäler en chef på Skolverket.
De känner sig kränkta av chefen.
Förra veckan fick skolorna sina tillstånd indragna av Skolverket eftersom verket anser att eleverna får för dålig undervisning. I en tidningsartikel uttalar avdelningschefen på Skolverket att ''i bästa fall kan lärarna lika mycket som de elever de ska undervisa.'' Och det är ett kränkande uttalande, tycker de fem lärarna.