Pengar till Skule-utgrävning

Länsstyrelsen har beslutat att anslå ytterligare 133 000 kronor till utgrävningar vid den nyupptäckta stenåldersboplatsen vid Skuleberget - som Radio Västernorrland berättade om i går. Länsstyrelsen gör bedömningen att fyndet är så viktigt att en utgrävning bör göras - och att det annars finns stor risk att den information som finns vid fyndet går förlorad på grund av markslitage och erosion. Dom totala kostnaderna för utgrävningarna är beräknade till 328 000 kronor.