Wallenstam måste betala vite

Fastighetsbolaget Wallenstam måste betala 10 000 kronor i vite för sitt bristande underhåll på fastigheterna på Bågskyttegatan i Mölndal.
Det är efter en lång kamp för att få Wallenstam att rusta upp de fuktskadade lägenheterna på Bågskyttegatan som miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mölndal beslöt att låta miljödomstolen pröva fallet. Vitesbeloppet var från början hundratusen kronor, men eftersom Wallenstam nu har en plan för renovering sänktes summan till 10 000.