Rekordmånga söker energibidrag

Rekordmånga har hittills i år sökt så kallat energibidrag hos Länsstyrelsen. Under juni och juli i år har 75 ansökningar kommit in mot 94 stycken på hela förra året.
Orsaken till de ökade antalet bidragsansökningar är enligt energibidrgashandläggare Ulika Larsson på Länsstyrelsen att man fram till den 1 september även kan söka bidraget för redan utförde arbeten, normalt så kan man endast få bidrag inför ett byte. Bidraget man får för att byta energikälla täcker långt ifrån hela kostnaden och reglerna kring bidraget är många vilket gör att det blir många frågor då folk ringer. Man kan få mellan 6000 och 32000 kronor i bidrag för att byta ut eluppvärmningen i sin bostad mot annan energikälla.