Kommuner satsar på företagande

Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner vill tillsammans stärka entreprenörskap och företagsamheten i regionen. Detta genom att söka bidrag från EU på drygt 30 miljoner kronor.
-Projektet är unikt eftersom alla tre kommuner är överens om att detta är den mest prioriterade området. Det säger Kristina Simonson på Näringslivskontoret i Katrineholm. Flera föreningar och företag deltar i projektet tillsammans med kommunerna, som ska stå för hälften av finasieringen om det går igenom. Det kommer att avgöras den 15 november.