Dyrare att gå till doktorn

Det kommer troligen att bli dyrare att besöka doktorn på lasarettet. En majoritet av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott vill att avgiften höjs med 50 kronor, från 200 till 250.
Barnfamiljer har även i fortsättningen en halvering av kostnaden, och de som går ofta till doktorn ska inte drabbas eftersom högkostnadsskyddet träder in om en patient haft kostnader för över 900 kronor under ett år hos läkaren. Det blir kommunfullmäktige som fattar beslut om den höjda läkaravgiften, som i så fall kommer att gälla från första oktober.