Strid om Ängecenter i Härnösand

Striden om vem som ska stå som huvudman för äldreboendet vid Ängecenter i Härnösand fortsätter. Nu har landstinget begärt att länsstyrelsen ska pröva ifall kommunen har rätt att göra om ett servicehus till eget boende trots att samma personer med oförändrat vårdbehov bor kvar. Kommunförbundets och landstingsförbundets jurister anser att kommunen har rätt att göra den här förändringen, medan landstinget i Västernorrland hävdar att det här är ett brott mot ädelavtalet.