Tjädrar klarar avverkning

Forskning på tjäder i Västernorrland visar att skogsfågeln inte är så känslig för förändringar i skogslandskapet som man befarat. Vid normal avverkning och återplanetring kan tjädern återvända till sina gamla marker när ungskogen växt upp enligt Kjell Sjöberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Om man kalhugger större områden förlorar man dock tjäderbeståndet. Forskningen har bedrivits vid tre olika områden i Stora Laxsjön i Timrå kommun. Resultatet visar också att tjädern även återvänder till ungskogsområden med den importerade Contortatallen.