Årstiden påverkar inte bilåkandet

Även om det är vackert väder så avstår vi inte från att välja bilen som färdsätt. Bilåkandet är nämligen ungefär lika stort sommar som vinter.
Det visar en enkätstudie som Väg- och Transportforsningsinstitutet har gjort och där Linköping är en av de undersökta kommunerna. Det årstiden och vädret främst påverkar är om man väljer att gå eller ta cykeln. Under vintern så föredrar många av de tillfrågade att gå, medan cykeln används flitigare under sommarhalvåret.