Ohälsan högst i Västerbotten

Västerbottnen har tillsammans med Norrbotten det högsta ohälsotalet i landet. Det är kvinnor i offentlig sektor som mår allra sämst.
Hela 65 % av kvinnorna i Västerbotten ansåg sig ha för mycket att göra i den senaste undersökningen, och därmed hamnar de i topp i landet. Uppgifterna kommer från en undersökning som TCO presenterade i dag om ökad stress i arbetslivet. Var femte svensk i arbetsför ålder står på något sätt utanför arbetsmarknaden, antingen via långtidssjukskrivningar, längre än ett år, eller förtidpensioneringar. Notan för detta är 120 miljarder kronor. Bara för 5 år sedan var kostnaden hälften så stor, 60 miljarder kronor. Det finns prognoser som antyder att det kommer till ytterligare 50 miljoner per år de närmsta åren. För att kunna få fler tillbaka till arbete och dämed kunna minska samhällets kostnader kräver TCO bland annat mer pengar till ökad bemanning. TCO vill också utbilda chefer samt underlätta att arbetstagarna själva ska få påverka sina arbetstider. Allt för att få fler att hålla sig friska. En förklaring till att ohälsotalet ökar är enligt TCO att besparingar och nya arbetssätt, inom t ex vården, gjort att arbetet nu har en mycket hög belastning med små resurser. Därför är det också svårt för arbetstagarna att själva förändra sin situation. TCO vill också att långtidssjukskrivningar ska kosta mer för arbetsgivarna, och att arbetsgivarna blir bättre på förebyggande arbete för en bättre arbetsmiljö.