ABB säljer sin bankdel

Verkstadskoncernen ABB sålde i dag större delen av sin finansenhet Structured Finance till Amerikanska GE Commercial Finance som betalar 22 miljarder kronor och tar över 500 av ABB:s anställda i 11 länder. 150 av dom arbetar i Sverige.
ABBs finansenhet Structured Finance har omkring 100 anställda i Umeå och 50 i Stockholm, enheten ingår i det som brukar kallas ABBs egen bank och har en låneportfölj värd över 30 miljarder kronor, pengar som till stor del lånats ut till företag utanför ABB-koncernen. Structured Finance var förra året exempelvis med och finansierade olika byggen inom oljeindustrin i Saudiarabien. GE Commercial Finance är en del av det amerikanska storföretaget General Electric och finansbolaget betalar 22 miljarder kronor för att ta över Structured Finance. ABB har under en längre tid kritiserats för sin höga skuldsättning, företagsledningen har sagt att den planerar utförsäljningar av vissa delar av koncernen för att minska skuldbördan och dagens 22-miljardersaffär var därför väntad. Vid halvårsskiftet låg ABBss nettoskuld på närmare 50 miljarder kronor, nu minskar den med omkring 22 miljarder. men ABB-ledningen anser inte att det räcker. Företaget uppger att det planerar ytterligare försäljningar av fastigheter och andra tillgångar.