Intressenter betalar myndighetsutredning

Naturvårdsverkets utredning om hur slammet vid de svenska reningsverken ska hanteras är till vissa delar finansierad av just reningsverken. Konsumentorganisationerna och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är mycket kritiska.
–Jag tycker det är mycket anstötligt. Det smakar illa, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Konsumenter i samverkan. Men det är ju en begränsad summa pengar –Det spelar ingen roll. Det är principen, man tummar på det. Går man in med ett par hundratusen idag, kan man gå in med en halv miljon imorgon. Den här kritiken kommer just som Naturvårdsverket finputsar på texten till förslaget om slamhanteringen som sen ska ligga på regeringens bord senare i höst. Det är reningsverkens branschorganisation, Svenskt Vatten, som betalar en del av faktaunderlaget till själva utredningen, totalt cirka 200 000 kronor. Jan Eksvärd, är miljöansvarig på LRF, och kritisk till Naturvårdsverkets sätt att finansiera sin rapport. –Det riskerar utredningens trovärdighet. Jag tycker att det är självklart att staten finansierar sina beställningar fullt ut, utan att man gör sig beroende av viktiga intressenter. Om man spåra en styrning från Svenskt Vatten är ju det allvarligt. Nu ser det inte ut så. Men vi får säl se vad som händer under hösten och vilket det slutgiltiga förslaget kommer att bli. Pengarna har definitivt inte påverkat utredningen säger projektledare Egon Enoksson och tycker att det istället är bra att braschorganisationen är med och betalar oberoende forskning. –Det här är ju inte fråga om någon sponsring. En sponsring då får man ju något i utbyte, reklam eller så, något företräde. Här har ju inte Svenskt vatten eller VA-Forsk fått något företräde, de har delfinansierat den här studien. På det sättet ser vi inte att det är något märkligt med detta, säger Egon Enoksson.
Lasse Ekelöf, P1-morgon