Beslut om friskola i Västrum

I dag tar skolpolitikerna i Västervik ställning till om man ska säga ja eller nej till att en friskola öppnas i Västrum. Det är föräldrar i Västrum som vill starta friskola, när nu kommunen hotar med att slå igen den kommunala skolan på orten på grund av för få elever.
Men föräldrarna i Västrum tror inte på kommunens argument om att det inte lönar sig att driva en skola i glesbygd, dessutom betyder skolan mycket för orten. Bland annat är man rädd att villapriser sjunker och affären i byn får minskat kundunderlag. Ytterst är det Skolverket som avgör saken.