Kört för flodkräftor - satsning på signalkräftor

Länsstyrelsen ger upp hoppet om flodkräftorna i Gästrikland! Under sommarens provfiskningar i Storsjön vid Sandviken framkom det att flodkräftan är på väg att försvinna för alltid. Och nu vill Länsstyrelsen gå ett steg längre och ansöka om en lagändring, som tillåter inplantering av signalkräftor norr om Dalälven.
Vart den nya gränsen norrut ska gå är man inte helt på det klara med, men fortsatta provfiskningar kommer att visa vart gränsen går mellan flod- och signalkräftor, menar man på Länsstyrelsen.