Sänkta vägbidrag upprör skogsbranschen

Vägverkets planerade sänkning av driftsbidragen till enskilda vägar är ett hårt slag mot vägstandarden. Det kan på sikt ställa till problem för skogsnäringen, befarar branschfolk.
Sänkningen av statsbidragen med upp till 15 procent, beroende på vägkategori börjar gälla nästa år och är ytterligare ett hårt slag mot standarden på vägnätet i länet. Det kan på sikt också ställa till problem för skogsnäringen. Det befarar branschfolk som Radio Jämtland pratat med. - Det kan innebära att standarden på hela skogsbilvägnätet, med alla samfällda vägar, blir sämre. Det innebär dyrare transporter. Det säger Karl-Åke Kjellberg, vägspecialist vid Sveaskog, till Radio Jämtland. Han tror inte att sänkningen kommer att ha någon större effekt på hur skogsbolagen sköter sina egna vägar. Större betydelse kommer det att ha i vägsamfälligheter med många mindre delägare, tror han. - När statsbidragen minskas måste ju kostnaderna för plogning och underhåll täckas genom utdebitering bland delägarna, säger Karl-Åke Kjellberg.