Ny teknik på bruk ger färre transporter

Pappersbruket Stora Enso i Hylte planerar bygga en anläggning med ny teknik som radikalt ska minska mängden aska som annars körs till tippen.
Annläggning som blir den första i sitt slag är en investereing på 200 miljoner kronor. Björn Lood, miljöingenjör på Stora Enso Hylte ser bland annat stora vinster för miljön. Med den nya metoden att våtförbränna slammet under högt tryck och höga temperaturer och tillsätta syrgas räknar Stora Enso på sikt med att kunna tillvarata mer än hälften av dom 40 000 ton aska som årligen deponeras. Det skulle innebär betydligt färre transporet genom samhället.