Brist på talpedagoger

Allt färre väljer att utbilda sig till talpedagoger och underbemanningen gör att länets talpedagoger är överbelastade.
I till exempel Katrineholm hade man i slutet av 80-talet fem talpedagoger - men de senaste åren har man haft två. Nu när den ena sagt upp sig har det visat sig svårt att rekrytera någon till den andra tjänsten. Enligt Lillemor Holm talpedagog i Katrineholm är det viktigt att man upptäcker barns talfel i tid eftersom talfel i längden kan ge barn skriv- och lässvårigheter.