Förlängd sjukskrivning per telefon får kritik

Trots att det strider mot socialstyrelsens regler, kan patienter i Uppsala län via telefon få sina sjukskrivningar förlängda utan kontakt med läkare, skriver Läkartidningen.
Uppsala läns landsting, tillsammans med tio andra landsting runt om i landet, har på sina webbsidor upplysningen att det per telefon går att förlänga sjukskrivningen och hur mycket det kostar. - Det är mycket allvarligt på flera sätt, säger Göran Blennow,försäkringsöverläkare på Riksförsäkringsverket till SVT. Dels sker det förlängningar som inte grundar sig på någon riktig undersökning, dels sänder det ut fel signaler.