Fågeldöden ännu en gåta

Det är fortfarande osäkert vad som orsakade fågeldöden på Visingsö i slutet av juli. Men nu har iallafall både alger och bekämningsmedel uteslutits som dödsorsak.
Över 500 döda fåglar hittades vid Ersta fågelreservat på norra delen av ön. Idag har miljökontoret i Jönköpings kommun fått provsvar från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), på analayser där man sökt efter rester av bekämpningsmedel. Man hittade visserligen mätbara halter av två olika medel, men halterna var för låga för att kunna orsaka fågeldöden. Tidigare provsvar har ju uteslutit att fåglarna ska ha förgiftats av alger. Per-Åke Sandberg på miljökontoret säger till Nyheterna, att man kommer att göra ytterligare analyser, för att bland annat undersöka förekomsten av bakterier i vattenprover som tagits. Man undersöker också virus- och bakterieprover som tagits på de döda fåglarna.