Nya turer för vindkraftverket

Vindkraftverken vid Kulle i Havdhem som ska tas bort - vindlar vidare i det svenska rättsstystemet. Det är Siral System som nu vill att regeringsrätten synar hur ärendet har handlats.
Det handlar om varför byggnadsnämnden accepterade ett överklagande mot vindkraftverken som kom försent in. Siral System hade redan fått bygglov, och byggt. Men de boende runt i kring hade inte nåtts av informationen. Nu handlar det alltså inte om huruvida verken stör eller ej, utan rent formellt om allt har gått rätt till. Tidigare har regeringen beslutat att verken ska rivas, och frågan är då om regeringsrätten kommer att ta upp ärendet för att se om allt har gått juridiskt rätt till i en rättsprövning. En flytt skulle kosta ungefär 1,5 miljoner och en rivning en halv miljon.