Försök med musselodling i Ronehamn

Försöksodlingar med musslor i Ronehamn har slagit väl ut i sommar. Musslor rensar havet på kväve, de är bra djurfoder och de kan bli människoföda. Nu skall fiskerikonsulenten Rolf Gydemo på länsstyrelsen söka forskningspengar för nya odlingar