Ingen fara för röken från Hulttippen

Röken från branden på Hulttippen utgör inte längre någon fara för de som bor i trakterna kring tippen.
Släckningsarbetet på Hulttippen har gått bra och rökutvecklingen är nu minimal. Brandkåren kommer att vara kvar under förmiddagen för att kontrollera att branden inte blossar upp igen.