Lomma kommun

Lomma har en av de lägsta kommunalskatterna i landet, vilket kritiseras av partierna till vänster som vill göra en omfördelning. De anser nämligen att den låga skatten delvis beror på att kommunen tar ut för mycket i olika taxor.
Det moderata kommunalrådet Tomas Håkansson är övertygad om att skatten kan och bör ligga kvar på nuvarande nivå: Del 1 Lomma kommun invid Öresundskusten är ett mycket attraktivt inflyttningsområde och därmed har köerna till bostäder ökat kraftigt, Tomas Håkansson, moderat kommunalråd: Del 2 I debatten deltog Lommas moderata kommunalråd Tomas Håkansson, kristdemokraten Märta Rosenblad som nu övergått till SPI, pensionärspartiet, centerpartisten Lars-Göran Svensson och Bengt Håkansson från vänsterpartiet.