Fortsatt nedgång i flygtrafiken

Under augusti minskade antalet flygresenärer med 13 procent på Arlanda flygplats jämfört med samma månad förra året.
Minskningen är mindre både på Sturup och Landvetter, nio respektive sju procent. Totalt har antalet flygpassagerare minskat med 12 procent under januari till augusti iår, jämfört med motsvarande period förra året, enligt Luftfartsverkets månadsstatistik.