Parkskolan mögelsaneras

Parkskolan i Örnsköldsvik har drabbats av stora mögelskador. Elever och lärare har tvingats arbeta i rum med mögelskador under större delen av det pågående skolåret. Skolan har under några år haft problem med fuktskador men det är den senaste sommarens regn som gjort problemen akuta.
Från och med nästa vecka ska arbetet med att åtgärda mögelskadorna sätta igång. 250 fönster ska bytas ut och arbetet beräknas ta hela sommaren.