Klart med pengar till stamcellsforskning

Nu är fördelningen klar av 44 miljoner kronor för tre år till stamcellsforskningen i Sverige. De största beloppen går till grundläggande forskning i Lund och Stockholm. Stamceller är celler som kan utvecklas till specialiserade celler, till exempel celler som kan producera insulin. Därmed skulle en diabetiker på sikt kunna slippa sina sprutor.
Två tredjedelar av pengarna kommer från en amerikansk stiftelse för diabetesforskning, Svenska diabetesförbundet skjuter till en mindre del och resten kommer från statliga Vetenskapsrådet. Ett forskarnätverk kring vuxna stamceller i Lund får pengar och ett annat nätverk, som håller på med fosterstamceller vid Karolinska institutet i Solna, får också pengar. ”Betydelsefullt bidrag” Enligt Vetenskapsrådets huvudsekreterare för medicin, Harriet Wallberg Henriksson, är bidraget från USA betydelsefullt. - Ja, det betyder ju väldigt mycket, för det är extra pengar som kommer in utöver de pengar som vi själva har i Sverige. Det är ganska stora pengar med svenska mått som vi delar ut. För de individuella projekten så får man en halv miljon upp till en miljon per år. För nätverken får man 3,5 miljon till 4 miljoner per år, och det är faktiskt väldigt mycket pengar. Det betyder att vi kommer att kunna mycket snabbare driva den här forskningen framåt, och också faktiskt genomföra projekt som inte annars skulle ha genomförts, säger Wallberg Henriksson. Inga krav om just diabetes Enligt Vetenskapsrådet finns det inga krav på att forskningen ska gälla just diabetes, även om ett par projekt gäller just det. Förutom nätverken går det också pengar till projekt kring nervsystemet, kring cancerceller och om hur det går till när stamceller utvecklas till olika organ.
Annika Digreus