Staten varnas för stora utgifter nästa år

Nu skärps varningen för att statens utgifter nästa år. Det så kallade utgiftstaket kommer att överskridas med nästan 19 miljarder om inte regeringen gör något för att dämpa dem. Det är Ekonomistyrningsverket, ESV, som kommer med de här uppgifterna - och man gör nu bedömningen att försämringen blir större än vad man tidigare trott.
Läget är oroande, säger Karl Nordén, prognoschef på ESV. –Det är större tal den här gången, säger han. Vi hade en bedömning för ett par månader sedan som var i samma storleksordning. Det är lite värre nu, men i sak är det inget nytt i det vi säger, utan det har sagts under ganska lång tid. Läget för 2003 inger oro. Vad är den viktigaste orsaken till att utgiftstaket spricker? –Den viktigaste enskilda orsaken är de ökande utgifterna för ohälsan, som är ett stort problem även ur statsfinansiell synvinkel. Är det er uppfattning att det är rimligt att få bukt med utgifterna så att man inte spräcker utgiftstaken? –Utgiftstaken är till för att hållas - det stadgar budgetlagen. Den säger att regeringen har skyldighet att se till att utgiftstaken håller. Hur man ska gå tillväga är naturligtvis en politisk fråga, som vi som tjänstemän inte kan ha några synpunkter på. För att lösa problemet, kommer det att krävas drastiska förändringar av statens utgifter? –Ja det gör det. Det här överskridandena som vi räknar med är så stora att de passerar alla felmarginaler och de passerar också de traditionella åtgärder man vidtagit. Det krävs något mer. Och det gäller för vilken regeringen det än blir efter valet? –Ja, säger Karl Nordén. Budskapet från Ekonomistyrningsverket är i princip samma varning som tidigare kommit från bl.a. konjunkturinstitutet och ekonomiska prognosmakare. Att statens utgifter under nästa år är på väg att bli större än det s k taket tillåter beror i första hand på att kostnader för sjukskrivningar och ohälsa inte är under kontroll. Under budgetmanglingarna i höst kommer det att bli svårare än någon gång de senaste fem åren att banta ner utgifterna. Att det blivit stor uppståndelse - inte minst politisk - kring frågan om utgiftstaket bottnar i att det handlar om en budgetlag som skapades för att återupprätta ordning och reda i statens finanser efter krisen med skenande utgifter och budgetunderskott för 10 år sedan. Det handlar också om att ingjuta ett förtroende hos omvärlden och de finansiella marknaderna om att staten har ekonomin under kontroll. Det handlar mer om det än om att statens pengar är slut.
Christer Hillbom