Flickor behöver akut skydd

Minst femton flickor i Uppsala, de flesta med invandrabakgrund, behöver skydd från sina familjer för att de utsätts för våld eller hot. Den bedömningen gör integrationsenheten i Uppsala.
Antalet hotade och utsatta flickor kan vara ännu högre och socialförvaltningen vill därför göra en kartläggning av situationen. - De flickor som kommit till oss har varit i akut behov av skydd, säger Tiina Kiveliö på integrationsenheten vid Uppsala kommun. Får dålig hjälp Flickorna har inte kommit från Uppsala, de har sökt sig till Uppsala för att komma ifrån sina familjer på andra orter och Tiina Kiveliö är mycket kritisk till hur socialtjänsten tar hand om flickorna. - De får inte den hjälp de behöver. Det beror på att kommunerna bollar de här flickorna mellan varandra, säger hon till Upplandsnytt. - Hur ser du på det? - Det är ju förskräckligt. Först säger vi från statligt håll att vi ska hjälpa de här flickorna, istället ökar man bara på bördorna för de här ungdomarna. Kommunerna måste bli mycket bättre och en förutsättning för en förbättring är att man vet hur stort problemet är, anser Kiveliö. Efter mordet på Fadime Sahindal i januari har länsstyrelserna i Stockholm Västra Götaland och Skåne fått pengar av staten och gjort kartläggningar över hur många flickor som upplever hot eller tvång från sina familjer, där är det minst 500 stycken. I dag ska invandrarnämnden i Uppsala fatta beslut om socialförvaltnignen får pengar till att göra en sån kartläggning här.