1 800 i Falun långtidssjukskrivna

1 800 personer i Falun har under det senaste året varit sjukskrivna i mer än 60 dagar. 600 av dem är män och 1 200 kvinnor, alltså dubbelt så många. Det visar en kartläggning som socialdemokraterna i Falun gjort.
En betydande andel av de långtidssjukskrivna är anställda i Falu kommun. De mest drabbade förvaltningarna i Falun har uppemot 40 sjukdagar per anställd och år, enligt undersökningen.