Missfärgat vatten i Tenhult

Branden på Hulttippen i morse har fått till följd av att dricksvattnet i Tenhult idag är brunfärgat.
Enligt tekniska kontoret beror missfärgningen på att man har spolat vatten väldigt snabbt under släckningsarbetet. Det har gjort att rostavlagringar lossnat från rören. Tekniska kontoret spolar rent under dagen och det är ingen fara att dricka vattnet.