Yrkesvapen i olåst skåp

En yrkesofficer på Gotland har förvarat sitt vapen, en AK 5, i ett olåst säkerhetsskåp på sin arbetsplats. Försvarets personalansvarsnämnd ser allvarligt på överträdelsen och kaptenen får nu ett disciplinstraff som innebär ett löneavdrag på 25 procent av dagslönen under tio dagar.
Som anledning till att vapnet förvarades i ett olåst skåp uppgavs att det ännu inte fanns förvaringsmöjligheter på mannens nya arbetsplats. Det finns strikta regler för hur vapen ska förvaras och försvarets personalansvarsnämnd ser mycket allvarligt på överträdelser av dessa regler, skriver Gotlands Allehanda.