Ett steg närmare centrumbro i Mullsjö

Ombyggnaden av Mullsjö centrum har nu tagit ett stort kliv närmare en verklighet.
På onsdagen kom mullsjöpolitiker, länstrafiken och länsstyrelsen överens om hur ombyggnaden ska finansieras. Kommunen ska betala 18 miljoner av de totalt 60 miljoner som ombyggnaden av centrum och järnvägsområdet kommer att kosta. Kai Mononen på länsstyrelsen säger till Nyheterna att i och med att parterna nu har kommit överens om de ekonomiska ramarna, så kommer troligen alternativet med en bro över järnvägen i Mullsjö bli verklighet. Kommunfullmäktige ska i höst fatta det formella beslutet.