Planerat underskott väcker irritation

Kommunfullmäktige i Norberg har klubbat igenom budgetriktlinjer för nästa år som, enligt socialdemokraterna, innebär att man redan nu räknar med ett underskott på närmare en miljon kronor nästa år.
Kommunfullmäktige hade tre förslag att ta ställning till. Moderaterna och socialdemokraterna ville båda, i var sitt förslag, se till att nästa års budget skulle ge ett överskott. Men det som vann var vänsterpartiets förslag, som - enligt socialdemokraterna - innebär att man redan nu räknar med ett underskott på närmare en miljon nästa år. Och med tanke på att kommunen under en rad år gått back väckte beslutet irritation. - Det fattar ju alla att man inte kan köra en kommun med underskott i så här många år, säger Sten Nordström, socialdemokrat i kommunfullmäktige, till P4 Västmanland. - Till slut är ju pengarna borta, och vad gör vi då i Norberg?