"Vi uppmuntrar inte till sjukskrivningar"

Landstinget i Östergötland tillbakavisar den kritik som fyra försäkringsläkare framför i Läkartidningen.
Enligt försäkringsläkarna uppmuntrar flera landsting till att patienter ringer och får sjukintyg per telefon, utan att läkaren träffar patienten. Men landstingsrådet Paul Håkansson anser att kritkerna skapat ett problem av något som inte är ett problem. -Vi har information om möjligheten på vår hemsida men vi uppmuntrar inte till sjukskrivning via telefon. Det är dessutom inte landstingets utan läkarnas sak att bedöma ifall och hur sjukskrivningarna ska göras, säger Paul Håkansson.