Fler sjuka i kriminalvården!

Personalen inom kriminalvården har fått en hårdare arbetsbelastning och allt fler blir därför sjukskrivna.
Mellan åren 1997 och 2000 ökade antalet sjuka med nästan 60 procent. Ökningen har fortsatt även i år, det första kvartalet var nästan var tionde anställd sjukskriven i området gävleborg och dalarna. Det här beror troligen på att både häkten och fängelser är överfulla. Kravet på varje anställd har ökat, säger kriminalvårdschefen i Gävle Anders Hedin. Han har därför slagit larm om att det nu krävs mer resurser.