Tyska läkare till Gotland

Läkarbristen på Gotland ska täckas av läkare från Tyskland. I Tyskland finns ett överskott på läkare och lönerna är sämre än i Sverige och det gör nu att sjukvården på Gotland sneglar ditåt för att hämta arbetskraft, säger Jan-Olov Henriksson, sjukvårdsdirektör inom kommunen, som nu kommer att begära pengar från politikerna till rekryteringsplanerna.
Redan idag är det många läkare i Tyskland som väljer att åka till Sverige för att arbeta. Landstinget i Örebro använder sig av den metoden och Gotland vill nu göra samma sak. Om projektet kommer igång kommer man att åka ned till Tyskland för att kolla intresset och när man hittat läkare som kan tänka sig flytta då görs det en utbildningsplan. Kommunen betalar då en intensivutbildning i svenska språket och sedan kan de börja jobba på Gotland.